Nostos

Nostos betyder i den klassiska grekiska litteraturen hemkomsten, den episka hjältens återvändande hem, exempelvis i Odysséen. I överförd mening innebär det ett återvändande till utgångspunkten i ett litterärt projekt.

Nostos har därför gett namn åt denna imprint. Utforskandet av det nya är samtidigt också ett återvändande.

Sven-Erik Klinkmanns nya bok Skatan och pingvinen. Att kulturforska i marginalen utkommer i augusti.