Skatan och pingvinen
Cover image for Skatan och pingvinen
ISBN
978-952-94-7716-6
Utgivningsår
2023
Grafisk form
Emma Strömberg

Skatan och pingvinen. Att kulturforska i marginalen utgör en reflektion över värdet i att befinna sig i marginalen, som essäist, kulturforskare och bloggkommentator. I en serie korta texter som avhandlar ämnen som tiden, media, film, musik frågar sig Sven-Erik Klinkmann om inte det som kan se ut som en svaghet periferin, underifrånperspektivet kan fungera som en plats för ett friare, mer kritiskt tänkande. En inledande essä beskriver kort författarens väg till kulturforskningen och essäskrivandet. I den avslutande essän Marginalfåglar undrar han vad det är som drivit detta tanke- och skrivprojekt genom åren:

”De olika former mitt sökande har tagit sig, journalistiken, film- och musikkritiken, poesin, kulturforskningen, skivsamlandet, böckerna, essäskrivandet och bloggkommenterandet, de har alla samma rot, de utgår ifrån samma gest: den djupt liggande existentiella frågan om att förstå, försöka utreda det som kan tänkas äga en mening, frågan om kunskapssökandet helt enkelt. Det jag vill kalla att söka sanningsenligheten.”

Sven-Erik Klinkmann är författare, kulturforskare och kulturkritiker, med särskild inriktning på populärkultur. Han har gett ut ett tjugotal böcker, såväl fakta som fiktion.

Köp boken

Recensioner