Recension på svenska Yle

Ur Yle Vega

Bokrecension: It's a man's world – kulturforskaren Sven-Erik Klinkmann mansplainar sig genom 60-talets Österbotten

Det spelar ingen roll vilket ämne Klinkmann tar sig an: musik, film, litteratur, media. Det är alltid män som skapar. Verk av män som analyseras. Män som för berättelserna framåt.

Sven-Erik Klinkmann från Vasa har kulturforskat i marginalen. En plats där han också gärna vill se sig själv.

Hellre där än på uppmärksamhetens farliga marknad där det ”handlar om positioner som ofta per automatik ser ut att värderas högre, som tycks ge en större auktoritet på grund av den synliga placeringen”, skriver han i sin nya bok Skatan och pingvinen.

Men det är alltså i marginalen han trivs bäst, Klinkmann. Ibland kan han till och med gräva ner sig i ”marginalernas marginal eller periferiernas periferi”.

”Det som ser ut som dess svaghet, underifrånperspektivet, kan i just denna marginal fungera som en möjlighet till ett friare, mer kritiskt tänkande. Den förmodande svagheten blir en potentiell styrka”, skriver Klinkmann i bokens inledning.

Det finns exempel för den här potentiella styrkan i hans bok. Som när han skriver om betydelsen av hopp i äventyrsfilm. Helt konkreta ”hopp från vattenfall, dammar, klippor, broar, tåg och liknande.”

Här, i essän Jaguartass, analyserar han knivskarpt hoppet som filmens Deus ex machina:

”Det utförs i dödsfara, i absolut sista sekunden, och protagonisten, denne företrädare för det maskulina, det modiga, det machiavelliska virtù, överlever alltid.”

Den horisontella axeln möter den vertikala i äventyrsberättelsen och hoppet som utförs i skärningspunkten mellan de två axlarna räddar hjälten

Den här korta essän på bara två och en halv sidor har allt som utmärker en text i den här genren: den överraskar oss med sitt innehåll, sin analys, sina konklusioner. Den är kort och koncis och uppmärksammar oss på ett fenomen som vi aldrig ens har tänkt på.

Tyvärr är den här essän ett undantag i samlingsvolymen. I sin helhet är den nämligen inte alls bra och har många svagheter.

Peter Lüttge